Kwalifikacja E24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.