Kwalifikacja E24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.