Kwalifikacja E24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.