Kwalifikacja E24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.