Kwalifikacja E25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015