Kwalifikacja E26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2023 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2022
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016