Kwalifikacja E26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016