Kwalifikacja E27 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik elektroniki i informatyki medycznej (311411)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017