Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.