Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.