Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.