Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.