Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.