Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.