Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.