Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.