Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.