Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.