Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.