Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.