Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.