Kwalifikacja E3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.