Kwalifikacja E30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018