Kwalifikacja E30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018