Kwalifikacja E31 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.