Kwalifikacja E32 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Automatyk (731107), Technik automatyk (311909)