Kwalifikacja E33 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik automatyk (311909)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2023 NOWOŚĆ!