Kwalifikacja E4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Monter mechatronik (742114)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015