Kwalifikacja E5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.