Kwalifikacja E5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.