Kwalifikacja E5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.