Kwalifikacja E5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.