Kwalifikacja E5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.