Kwalifikacja E5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.