Kwalifikacja E5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.