Kwalifikacja E5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

styczeń 2017

Kwalifikacja E.5 – styczeń 2017