Kwalifikacja E5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.