Kwalifikacja E5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.