Kwalifikacja E6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.