Kwalifikacja E6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.