Kwalifikacja E6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.