Kwalifikacja E6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.