Kwalifikacja E6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.