Kwalifikacja E7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.