Kwalifikacja E7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.