Kwalifikacja E7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.