Kwalifikacja E7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.