Kwalifikacja E7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.