Kwalifikacja E7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.