Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.