Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.