Kwalifikacja E8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.